Shop

Klimpfjäll Adventure har gjennom flere tiår testet friluftsutstyr.  Gjennom vårt konsept "Test & Buy" har vi tatt frem produkter gjennom grundige tester innenfor aktuelle kategorier.  I dag er det et stort utvalg av produkter på markedet og ofte små, men viktige detaljer som avgjør om konsumentenes investeringer blir vellykket.  Vi ønsker at våre kunder skal kunne teste våre favoritter innen en investering.  Personlig veiledning i rett miljø tror vi også er viktig.  Med et av markedets grundigste tester håper vi å bygge opp et utvalg av anbefalte produkter.